انواع موتور آسانسور

انواع موتور آسانسور

موتور آسانسور وظیفه تامین نیروی محرکه لازم برای جابجایی کابین آسانسور را دارد. البته در آسانسورهای کششی تمام نیروی لازم برای جابجایی کابین آسانسور توسط موتور تامین نمی شود؛ بلکه تامین قسمتی از این نیرو وظیفه کادر وزنه می باشد.

 

انواع موتور آسانسور

موتور های آسانسور به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند.

1- موتور گیربکس دار

در موتور های گیربکس دار نیروی محرکه ورودی از الکترو موتور به قرقره کششی از طریق یک چرخ دنده می باشد.

 

در موتور های گیربکس دار بعد از وارد شدن جریان برق به موتور، روتور در سیم پیج موتور شروع به چرخیدن میکند. چرخیدن روتور باعث چرخیدن میله ای که یک سر آن به روتور و سر دیگر آن به گیربکس متصل شده است می شود. که باعث چرخیدن دنده های گیربکس فلکه گیربکس شده و سیم بکسل ها را به بالا می کشد، بدین ترتیب کابین آسانسور و کادر وزنه تعادل بالا و پایین می شوند و با کمک تابلو فرمان مسافر به طبقه ای که خواسته است می رسد.

 

موتور گیربکس دار دو سرعته

این نوع موتور دارای دو سیم پیچ جداگانه است. در موقع شروع موتور با سیم پیچ پرسرعت به کار می افتاد و برای محدود سازی جریان یک مقاوت به صورت سری به آن متصل می شود. شتاب گیری کابین آرام و با کاهش تدریجی میدان مقاومت است. با نزدیک شدن به تراز طبقه موتور با سیم پیچ سرعت از کار می افتد و موتور با سیم پیچ کم سرعت شروع به کار خواهد کرد. سرعت کابین تا رسیدن به فاصله کمی از تراز کاهش می یابد و در این موقع جریان برق قطع می شود و ترمز به صورت اتوماتیک کابین را متوقف می کند.

 

موتور گیربکس دار تک سرعته یا VVVF

این نوع موتور دارای یک سیم پیچ می باشد که با برق متناوب راه اندازی می شود. از مزایای سیستم VVVF می توان به شتاب گیری مثبت و منفی بسیار آرام اشاره کرد.

2-  موتور بدون گیربکس (گیرلس)

در این موتور گیربکس متصل شده به روتور مستقیما به فلکه وصل شده است و با چرخیدن روتور در ابتدا فلکه و بعد از آن سیم بکسل ها و کابین شروع به حرکت می کنند. در نتیجه باعث اتلاف انرژی کمتری شده و سرعت ایستادن و حرکت کردن کابین سریع تر می شود.

 

این نوع موتور با ولتاژ و فرکانس متغیر کار می کنند. این نوع موتور برای آسانسور های پرسرعت بسیار مهم می باشند.

 

 

آموزش 4