ریل آسانسور و نحوه ی کار آن

ریل آسانسور و نحوه ی کار آن

ریل آسانسور چه وظایفی دارد؟

1-تعیین مسیر کابین و قاب وزنه در راستای چاه آسانسور

2- سبب کم شدن تحرکات ناشی از نیروی گریز از مرکز بر اثر وزن افراد داخل کابین 3-کمک به سیستم ایمنی آسانسور در هنگام عمل کردن ریل آسانسور باید دارای کیفیت و استحکام کافی باشد به این دلیل که مقاومت کافی در برابر سیستم ترمز اضطراری و همچنین تحمل بار کابین و افراد داخل آن را داشته باشد ریل آسانسور باید بصورت استاندارد و محکم در ساختمان کار شود که اتفاقات ناشی از نشست ساختمان یا انقباض بتن در آن با تنظیم سرویس کاران بسادگی برطرف شود

ریل آسانسور

در نصب ریل آسانسور به نکات زیر باید توجه کرد.

ریل آسانسور یا همان ریل راهنما به اضافه متعلقات و اتصالات آن ها باید تحمل بار و نیرو هایی که به آن وارد میشود را داشته باشد و مقابل عملکرد ترمز اضطراری از استحکام کافی برخوردار باشد. (برای عملکرد بهتر پیشنهاد میشود متناسب با نوع پروژه ، در برج های بلند نیرو های ناشی از اصطحکاک ریل ها با براکت در اثر اتفاقات ساختمانی(نشست ساختمان ، انقباض ساختمان )نیز علاوه بر وزن ریل و عملکرد ترمز اضطراری منظور شود) فاصله ریل های راهنما از سطح چاهک باید متناسب با طول و ارتفاع ساختمان تعیین شود. پیشنهاد میشود برای هر 10 متر طول ریل، 1 الی 2 میلی متر فاصله ریل از پلیت(صفحه ای به ابعاد 20 * 20 و به ضخامت 5 میلی متر ) در سطح چاهک باید رعایت شود.

ریل آسانسور

ریل ها به از نظر روند تولید چند قسمت تقسیم میشوند؟

ریل آسانسور یا به اصطلاح ریل راهنما به دو صورت تولید و به فروش می رسد 1- ریل نورد سرد 2-ریل ماشین کاری

 

آسانسور پارس ارائه دهنده تمامی برند های ریل ایرانی و خارجی

فروش قطعات 1