مخترع آسانسور که بود؟

مخترع آسانسور که بود؟

الیشا گریوز اوتیس (به انگلیسی : Elisha Graves Otis) (1861-1811) مخترع آمریکایی بود.

او نخستین آسانسور با ترمز اتوماتیک را در 1852 اختراع نمود و کارکرد آنرا در نمایشگاه جهانی نیوروک در سال 1853 در معرض نمایش عمومی قرار داد.

نشان دادن ترمز اتوماتیک آسانسور در معرض عموم.سال ۱۸۵۴

اختراع او سبب می شد تا در صورت پاره شدن کابل نگهدارنده کابین آسانسور و پایین افتادن آن، ترمز ها به طور خودکار فعال شده و جلوی سقوط آن را بگیرند. در نتیجه این اختراع، راه برای ساخت و توسعه بیشتر آسمانخراش ها و استفاده از آسانسور در آنها هموار تر شد.

طرح آسانسور اوتیس در سال ۱۸۶۱

اوتیس در 8 آوریل 1861 بر اثر ابتلا به بیماری دیفتری و در سن 49 سالگی در گذشت.

متفرقه 2