ریل آسانسور و نحوه ی کار آن

ریل آسانسور و نحوه ی کار آن

ریل آسانسور چه وظایفی دارد؟ 1-تعیین مسیر کابین و قاب وزنه در راستای چاه آسانسور 2- سبب کم شدن ...

ادامه مطلب