برنامه طبقه همکف به منظور اطلاع رسانی و آموزش در حوزه آسانسور در بخش فناوری و اطلاعات شرکت آسانسور پارس تهیه و تولید میگردد.

طبقه همکف - به زودی...

طبقه همکف - به زودی...

برنامه طبقه همکف تولید شده در بخش فناوری و اطلاعات شرکت آسانسور پارس به زودی از آپارات...

مشاهده ویدئو